Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Indasto sp. z o.o., z siedzibą w 62-040 Puszczykowo, ul. Tenisowa 10, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716479, posiadająca numer NIP: 7831771637 oraz REGON 369375725, zwana dalej „Indasto”.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Indasto następuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. Indasto wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: info@indasto.com, lub korespondencyjnie na adres Indasto sp. z o.o., ul. Tenisowa 10, 62-040 Puszczykowo, Polska.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Indasto może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania usług i realizacji zawartych umów,

 2. udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez stronę internetową lub pocztę,

 3. informowania o swojej działalności,

 4. realizacji umów z podmiotami świadczącymi usługi i dostawy na rzecz Indasto,

 5. ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

 6. prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Indasto.

 

3. Okres przechowywania

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Indasto uzależniony jest od celu ich przekazania. Indasto może przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

 1. w celu wykonania usług i realizacji zawartych umów: do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów,

 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez stronę internetową lub pocztę: przez okres 5 lat od momentu wpłynięcia pytania,

 3. w celu informowania o swojej działalności: do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

 4. w celu realizacji umów z podmiotami świadczącymi usługi i dostawy na rzecz Indasto: do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

 5. w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością: do momentu przedawnienia tych roszczeń;

 6. w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych: do momentu wygaśnięcia zgody wyrażonej odrębnie w procesie rekrutacyjnym;

 7. w celu wypełnienia ciążących na Indasto obowiązków prawnych: do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty i osoby świadczące dostawy i usługi na rzecz Indasto,

 2. podmioty i osoby współpracujące z Indasto, w tym księgowi, prawnicy, konsultanci,

 3. podmioty powiązane z Indasto,

 4. podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania sprostowania oraz, w określonych przypadkach, do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 2. Indasto ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby, która zgłosi żądania dostępu do swoich danych.

 3. W przypadku naruszenia Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Dlaczego firma INDASTO?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną oferującą profesjonalne wyroby ze stali nierdzewnej, aluminium oraz stali powlekanych.

Specjalizujemy się w produkcji materiałów perforowanych oraz produktów pochodnych.

Dysponujemy specjalistycznym parkiem maszynowym do obróbki metali, w tym gilotyny, wykrawarki CNC laserowe i mechaniczne, prasy hydrauliczne, tokarki, maszyny do spawania punktowego, walcowania rur i blach.

Zaangażowania
110%
Zadowolonych klientów
100%
Dostaw przed terminem
96%
1+
Lat
doświadczenia

Doświadczenie i precyzja to przepis na produkty najwyższej jakości.

1+
Pracowników
i kooperantów

Wykwalifikowany zespół, który od lat doskonali swoje umiejętności gwarantuje bezproblemową realizację zamówień.

1+
Biura
projektowe

Najpierw jest potrzeba, następnie sposób jej zaspokojenia. A finalnie gotowy produkt zaprojektowany przez nas.

1+
Oryginalnych
produktów

Oferujemy produkty zaprojektowane przez nas, które zostały docenione przez Klientów w całej Europie.

Nasza lokalizacja
 
Indasto Sp.z.o.o.
ul. Tenisowa 10
62-040 Puszczykowo